فایل کمیاب فول دامپ گوشی هوآوی -Huawei Y625-U32

فایل کمیاب فول دامپ گوشی هوآوی -Huawei Y625-U32

فایل کمیاب فول دامپ گوشی هوآوی -Huawei Y625-U32

فایل کمیاب فول دامپ گوشی هوآوی -Huawei Y625-U32

مجموعه شامل فایل فول دامپ گوشی  میباشد

Rom 1
Rom 2
Rom 3

EMMC_ROM1_SEM04G_68500478_00000000_08000000

EMMC_ROM1_SEM04G_68500478_00000000_10000000

EMMC_ROM2_SEM04G_68500478_00000000_00200000

EMMC_ROM3_SEM04G_68500478_00000000_00200000


فایل 100% تست شده

 کوشا تیم

رفع مشکل برک و خاموش شدن گوشی 

 

Loading eMMC Addon Firmware... IO: 2800 mV